ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้
 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนธีรศาสตร์

เรียบเรียงและภาพโดย คุณครู จุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุลสัปดาห์ที่ 14 วันที่ 8 -12 พฤศจิกายน 53 เรื่องอากาศ ปรากฏการณ์ อากาศ ณ อุณหภูมิต่างๆ การทดลองที่ 2
"ลูกโป่งพองโตและขวดบุบเองได้"

สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
เมื่อจะต้มไข่ หากเราเจาะที่เปลือกไข่ ก่อนนำไปต้ม เพื่อให้อากาศภายในไข่สามารถเล็ดลอดออกมาได้
จะช่วยให้ไข่ไม่ติดกับเปลือกเวลาปลอก หรือบางครั้งการเปิดขวดแยมมักทำได้ยากและมีเสียง "คลิก" เกิดขึ้นด้วยเสมอ
ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ภาพรวมของการทดลอง
วัสดุหลายประเภทจะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน เช่น เหล็ก ของเหลว แต่การขยายตัวนั้นเกิดขึ้นน้อยจนเรามองไม่เห็น
แต่ก๊าซหรืออากาศมารวมตัวกัน เราจะมองเห้นการขยายตัว ได้อย่างชัดเจน ด้วยการทำการทดลองเรื่อง "ลูกโป่งพองโต"
และ "ขวดบุบเองได้" ซึ่งจะลดอุณหภูมิของอากาศ ภายในขวดที่ปิดฝาไว้ ทำให้รูปร่าง ขวดนั้นเปลี่ยนไป