งูเต้นระบำ
 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนธีรศาสตร์

เรียบเรียงและภาพโดย คุณครู จุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุลสัปดาห์ที่ 14 วันที่ 8 - 12 พ.ย.53 เรื่องอากาศปรากฏการณ์ อากาศ ณ อุณหภูมิต่างๆ
การทดลองที่ 3 "งูเต้นระบำและจรวดถุงชา"ภาพรวมของการทดลอง
อากาศร้อนจะเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบน ปรากฏการณ์นี้สามารถแสดงให้เห็นโดยการให้เด็กๆทำงูกระดาษ แล้วนำไปแขวนเหนือ
เครื่องทำความร้อน หรือโคมไป จะพบว่างูเริ่มเต้นระบำเพื่อช่วยให้เด็กๆเข้าใจมากขึ้น เราจะมาร่วมกัน ทำจรวดจากถุงชา