สถานีเติมลม
 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนธีรศาสตร์

เรียบเรียงและภาพโดย คุณครู จุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุลสัปดาห์ที่ 18 วันที่ 6 - 10 ธ.ค. 53 เรื่องอากาศ ปรากฏการณ์ อากาศมีตัวตน การทดลองที่ 1 "สถานีเติมลม"ภาพรวมของการทดลอง
เราอยู่ท่ามกลางทะเลอากาศ ซึ่งเรามองไม่เห็น และสัมผัสไม่ได้ แต่ที่บริเวณใต้น้ำ เราสามารถทำให้อากาศมีตัวตนได้
ในรูปของฟองอากาศที่ลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำ นอกจากนี้ เด็กๆ ยังสามารถถ่ายเทอากาศบริเวณใต้น้ำจากภาชนะหนึ่ง
ไปยังภาชนะอีกใบหนึ่งได้ด้วย