หลอดดำน้ำ
 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนธีรศาสตร์

เรียบเรียงและภาพโดย คุณครู จุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุลสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 7 - 11 มิ.ย. 53 เรื่องน้ำ ปรากฏการณ์ การจมการลอย การทดลองที่ 1 "หลอดดำน้ำ"ภาพรวมของการทดลอง
ใช้หลอดดูดแบบงอได้ และลวดเสียบกระดาษนำมาประกอบกันซึ่งทำได้ง่าย และใช้หลอดขนาดใหญ่ หุ้มด้วยดินน้ำมัน
เมื่อนำมาหย่อนลงในขวดบรรจุน้ำวัตถุทั้งสองชิ้นนี้จะจมลงไปด้านล่างเมื่อบีบขวด และลอยขึ้นมาด้านบนเมื่อแรงบีบ
ลดลง ซึ่งอธิบายได้ด้วยหลักการ อาร์คิมีดีส