สนุกกับฟองสบู่
 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนธีรศาสตร์

เรียบเรียงและภาพโดย คุณครู จุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุลสัปดาห์ที่ 5 วันที่ 25 มิ.ย.53 - 2 ก.ค. 53 เรื่องน้ำ ปรากฏการณ์ แรงตึงผิว การทดลองที่ 2 "สนุกกับฟองสบู่"ภาพรวมของการทดลอง
ฟองสบู่เกิดจากากรเป่าลมผ่านหลอดดูดลงในสารละลายน้ำสบู่ ซึ่งฟองสบู่ที่เกิดขึ้นจะอยุ่ได้นานพอสมควร ทำให้สามารถ
พิจารณากระบวนการไหลของน้ำบริเวณผิวฟองสบู่ได้อย่างชัดเจน ทั้งยังเพลินเพลินกับความสวยงามของสีฟองสบู่ที่เกิดขึ้น
เป็นอีกการทดลองหนึ่งที่เด็กๆชื่นชอบมาก