ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เกียรติภูมิธีรศาสตร์
เครื่องแบบนักเรียน
คู่มือนักเรียน-อนุบาล
คู่มือนักเรียน-ประถม-มัธยม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล

คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน
ครูสายสนับสนุนการสอน

คุณครูระดับอนุบาล
กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

สโมสรลีโอบ้านโป่ง


วันเปิดบ้านวิชาการ
คาราวานความรู้
วันที่ 22 มกราคม 59

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ระดับชั้นประถม-มัธยม
วันที่ 8 มกราคม 59

นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็น
เด็กและเยาวชนดีเด่น
เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี
วันที่ 7 มกราคม 59

งานวันคริสมาสต์
การแสดงนักเรียน
คืนวันที่ 26 ธันวาคม 58

งานวันคริสมาสต์
ส่งความสุขชุมชน
คืนวันที่ 26 ธันวาคม 58

กิจกรรมวันรื่นเริง
ส่งความสุขผู้บริหาร
วันที่ 25 ธันวาคม 58

ทำบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิต
บริเวณถนนแสงชูโต
(ทางเข้าโรงเรียน)
วันที่ 20 ธันวาคม 58

สัปดาห์พระคัมภีร์
วันที่ 14-18 ธันวาคม 58


การสอบประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาไทย
ชั้น ป.1-ป.6
วันที่ 16 ธันวาคม 58

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6
ณ ค่ายลูกเสือดรุณา-
เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 7-9 ธันวาคม 58

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 58

วันสอบธรรมศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 58

กิจกรรมวันเอดส์โลก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 58


ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 new!! - 11/11/2558
ประชาสัมพันธ์ ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 new!! - 30/9/2558
 อ่านต่อทั้งหมด...
   กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ วันที่ 22 มกราคม 2559

   

โดย admin   วันที่ 24/1/2559
 
กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ วันที่ 22 มกราคม 2559 new!! - 24/1/2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดวันที่ 7 มกราคม 2559 - 10/1/2559
กิจกรรมส่งความสุขชุมชน คืนวันคริสมาสต์ คืนวันที่ 26 ธันวาคม 2558 - 29/12/2558
กิจกรรมวันรื่นเริง วันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 25/12/2558
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับประถม-มัธยม วันที่ 4 ธันวาคม 2558 - 14/12/2558
กิจกรรมลอยกระทง ระดับประถม-มัธยม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 - 29/11/2558
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 - 20/11/2558
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป1-ป6 ตั้งแต่วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2558 - 6/11/2558
พิธีเปิดห้องเรียนต้นแบบภาษาต่างประเทศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 - 2/11/2558
พิธีเปิดห้องเรียนต้นแบบภาษาต่างประเทศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 - 2/11/2558
กิจกรรมEnglish day วันHalloween จัดขึ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2558 - 1/11/2558
กิจกรรมอบรมครูระดับอนุบาลโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล วันที่ 12-13 ตุลาคม 2558 - 13/10/2558
พิธีสวดสายประคำโรงเรียน วันที่ 2 ตุลาคม 2558 - 5/11/2558
กิจกรรมฉลองศาสนนามซิสเตอร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 5/11/2558
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 8-10 ตุลาคม 2558 - 11/10/2558
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี.4-ป.5 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2558 - 11/10/2558
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดป.1-ป.3 วันที่ 3 ตุลาคม 2558 - 11/10/2558
กิจกรรมกีฬาภายใน วันที่ 2-4 กันยายน 2558 - 11/9/2558
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม วันที่18-20สิงหาคม 2558 - 3/9/2558
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่18-20สิงหาคม 2558 - 3/9/2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 - 13/8/2558
กิจกรรมวันภาษาไทยการแสดงจำอวดหน้าม่าน วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมเข้าประจำกองลูกเสือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมEnglish day ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมครูปลูกปัญญาชั้นป.2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมครูปลูกปัญญาชั้นป.4 วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมครูปลูกปัญญาชั้นป.1-ป.3 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมพิธีฉลองศาสนนามคุณพ่อผู้บริหาร(นักบุญเปโตร) วันที่ 29 มิถุนายน 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด จัดขึ้นวันที่ 26 มิถุนายน 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมมอบรางวัลวันสุนทรภู่ จัดขึ้นวันที่ 26 มิถุนายน 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และเปิดการเรียนธรรมศึกษา จัดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมพิธีไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา จัดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมพิธีไหว้ครูระดับประถมศึกษา จัดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมการแสดงวันสุนทรภู่ จัดขึ้นวันที่ 23 มิถุนายน 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 18 มิถุนายน 2558 - 19/6/2558
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 - 1/6/2558
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 - 29/5/2558
กิจกรรมส่งความสุขวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อธาดา พลอยจินดา - 19/5/2558
อ่านต่อทั้งหมด...โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษารอบสาม
(พ.ศ.2554-2558)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย
และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ดูรายงาน คลิกที่นี่

รางวัลการแข่งขันเทควันโดเพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 6 วันที่ 31 ตุลาคม 2558
รางวัลการแข่งขันเทควันโดเพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 6 วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเชาวชนจังหวัดราชบุรีเข้าคัดเลือกในระดับภาค
การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬา จ.สิงห์บุรี
รางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมของสโมสรไลออน ภาค 310Dจ.ราชบุรีวันที่ 18 มกราคม 2557
การประกวดภาพวาดโปสเตอร์ของสโมสรไลออนภาค310D จ.ราชบุรี
เกียรติบัตรผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ของศูนย์คริสตศาสนธรรมเขตราชบุรี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2556
รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 วันที่ 24-26 ธันวาคม 2556
รางวัลประกวดภาพศิลปะ โครงการศิลปะเด็กและเยาวชนครั้งที่14
การแข่งขันเทควันโด คัดตัวแทนประจำเขตการศึกษา เขต 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 จ.กาญจนบุรี
การแข่งขันกีฬาเทควันโดโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 จ.อ่างทอง
รางวัลการแข่งขันภายในเนื่องในวันลอยกระทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
รางวัลแข่งขันเทควันโด ณ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
รางวัลแข่งขันเทควันโด รายการ เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กันยายน 2556
รางวัลแข่งขันดนตรีเพื่อเยาวชน ประเภทวงดนตรีสากล วันที่ 20 กันยายน 2556
การแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ ชื่อรายการ ไทเกอร์ไทย ซองคิยอง คัพ ครั้งที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2556 และ การแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ ชื่อรายการ เทควันโดชิงแชมป์ดาวรุ่งภาคกลาง จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2556
12345

 โรงเรียนในเครือ

Link หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คุรุสภา
สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สนง.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สนง.จัดการศึกษาทั่วไป 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192, 032-371041, 034-566611
โทรสาร 032-371296

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com