ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
กำเนิดและพัฒนาการ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เกียรติภูมิธีรศาสตร์
เครื่องแบบนักเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล

คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน
ครูสายสนับสนุนการสอน

คุณครูระดับอนุบาล
กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

สโมสรลีโอบ้านโป่ง


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันที่ 20 สิงหาคม 57

ฉีดวัคซีน
วันที่ 15 สิงหาคม 57

English Zone
สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม
วันที่ 13 สิงหาคม 57

อบรมการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ผ่านโครงงานฐานวิจัย
วันที่ 10 สิงหาคม 57

ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทย์ป.5
วันที่ 8 สิงหาคม 57

กิจกรรมวันแม่ประถม-มัธยม
วันที่ 8 สิงหาคม 57

ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทย์ ม.2
วันที่ 7 สิงหาคม 57

ซ้อมหลบอัคคีภัย
วันที่ 1 สิงหาคม 57         
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้ศึกษาต่อในโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ new!! - 28/3/2557
ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจาปีการศึกษา 2557 new!! - 24/3/2557
ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ เรื่อง การดาเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย new!! - 24/3/2557
ประกาศรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านใน new!! - 7/11/2556
ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียน - 19/5/2555
 อ่านต่อทั้งหมด...


   กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 20 สิงหาคม 2557

   

โดย admin   วันที่ 22/8/2557
 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 new!! - 22/8/2557
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ระดับประถม-มัธยม วันที่ 8 สิงหาคม 2557 new!! - 11/8/2557
กิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 new!! - 10/7/2557
กิจกรรม ค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 new!! - 8/7/2557
พิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 new!! - 2/7/2557
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2557 new!! - 2/7/2557
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 new!! - 23/6/2557
พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 มิถุนาย 2557 new!! - 23/6/2557
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 new!! - 23/6/2557
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้น อ.1 ป.1 ม.1 และนักเรียนเข้าใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 - 2/6/2557
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - 2/6/2557
วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - 2/6/2557
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - 29/5/2557
กิจกรรมHappy Birth Day คุณพ่อธาดา พลอยจินดา วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - 28/5/2557
กิจกรรมอบรมสวนพฤกศาสตร์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 - 28/5/2557
กิจกรรมอบรมโคชชิ่ง วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 - 28/5/2557
กิจกรรมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจครู วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2557 - 28/5/2557
อ่านต่อทั้งหมด...


โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษารอบสาม
(พ.ศ.2554-2558)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย
และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ดูรายงาน คลิกที่นี่

รางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมของสโมสรไลออน ภาค 310Dจ.ราชบุรีวันที่ 18 มกราคม 2557
รางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมของสโมสรไลออน ภาค 310Dจ.ราชบุรีวันที่ 18 มกราคม 2557
การประกวดภาพวาดโปสเตอร์ของสโมสรไลออนภาค310D จ.ราชบุรี
เกียรติบัตรผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ของศูนย์คริสตศาสนธรรมเขตราชบุรี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2556
รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 วันที่ 24-26 ธันวาคม 2556
รางวัลประกวดภาพศิลปะ โครงการศิลปะเด็กและเยาวชนครั้งที่14
การแข่งขันเทควันโด คัดตัวแทนประจำเขตการศึกษา เขต 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 จ.กาญจนบุรี
การแข่งขันกีฬาเทควันโดโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 จ.อ่างทอง
รางวัลการแข่งขันภายในเนื่องในวันลอยกระทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
รางวัลแข่งขันเทควันโด ณ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
รางวัลแข่งขันเทควันโด รายการ เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กันยายน 2556
รางวัลแข่งขันดนตรีเพื่อเยาวชน ประเภทวงดนตรีสากล วันที่ 20 กันยายน 2556
การแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ ชื่อรายการ ไทเกอร์ไทย ซองคิยอง คัพ ครั้งที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2556 และ การแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ ชื่อรายการ เทควันโดชิงแชมป์ดาวรุ่งภาคกลาง จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2556
การแข่งขันงานมหกรรม 9 SCI 2013 วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา
การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
รางวัลการแข่งขันเทควันโดสปอตฮีโร่สมุทรปราการ วันที่ 22 มิถุนายน2556 และ KASETSART UNIVERSITY ในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2556
12345

 โรงเรียนในเครือ

Link หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คุรุสภา
สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สนง.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สนง.จัดการศึกษาทั่วไป 
 
 


 โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192, 032-371041, 034-566611
โทรสาร 032-371296

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com