ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เกียรติภูมิธีรศาสตร์
เครื่องแบบนักเรียน
คู่มือนักเรียน-อนุบาล
คู่มือนักเรียน-ประถม-มัธยม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล

คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน
ครูสายสนับสนุนการสอน

คุณครูระดับอนุบาล
กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

สโมสรลีโอบ้านโป่ง


พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ
วันที่ 27 มีนาคม 59

ประกาศผลสอบปลายภาค2/58
วันที่ 27 มีนาคม 59

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
"ครูพันธุ์เหมาะ
นักเรียนพันธุ์ใหม่"
วันที่ 24 มีนาคม 59

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
วันที่ 19 มีนาคม 59

กิจกรรมน้องส่งพี่
วันที่ 4 มีนาคม 59

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 รุ่น42
ณ ไร่เบญจวรรณ จ.ราชบุรี
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 59

ประกาศผลสอบกลางภาค2/58
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 59

วันแห่งความภาคภูมิใจ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 59

กิจกรรมโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านยาเสพติดใน
โรงเรียนโดย ครู D.A.R.E
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 59

กิจกรรมแนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อ
วันที่ 27 มกราคม 59

วันเปิดบ้านวิชาการ
คาราวานความรู้
วันที่ 22 มกราคม 59

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ระดับชั้นประถม-มัธยม
วันที่ 8 มกราคม 59

นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็น
เด็กและเยาวชนดีเด่น
เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี
วันที่ 7 มกราคม 59

งานวันคริสมาสต์
การแสดงนักเรียน
คืนวันที่ 26 ธันวาคม 58

งานวันคริสมาสต์
ส่งความสุขชุมชน
คืนวันที่ 26 ธันวาคม 58

กิจกรรมวันรื่นเริง
ส่งความสุขผู้บริหาร
วันที่ 25 ธันวาคม 58

ทำบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิต
บริเวณถนนแสงชูโต
(ทางเข้าโรงเรียน)
วันที่ 20 ธันวาคม 58

สัปดาห์พระคัมภีร์
วันที่ 14-18 ธันวาคม 58


การสอบประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาไทย
ชั้น ป.1-ป.6
วันที่ 16 ธันวาคม 58

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6
ณ ค่ายลูกเสือดรุณา-
เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 7-9 ธันวาคม 58

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 58

วันสอบธรรมศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 58

กิจกรรมวันเอดส์โลก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 58


ประกาศรายชื่อ ครู นักเรียน บุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับโล่และเกียรติบัตร new!! - 10/2/2559
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 - 11/11/2558
ประชาสัมพันธ์ ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - 30/9/2558
 อ่านต่อทั้งหมด...
   กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

   กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

โดย admin   วันที่ 12/2/2559
 
กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 new!! - 12/2/2559
กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ วันที่ 22 มกราคม 2559 new!! - 24/1/2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดวันที่ 7 มกราคม 2559 - 10/1/2559
กิจกรรมส่งความสุขชุมชน คืนวันคริสมาสต์ คืนวันที่ 26 ธันวาคม 2558 - 29/12/2558
กิจกรรมวันรื่นเริง วันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 25/12/2558
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับประถม-มัธยม วันที่ 4 ธันวาคม 2558 - 14/12/2558
กิจกรรมลอยกระทง ระดับประถม-มัธยม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 - 29/11/2558
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 - 20/11/2558
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป1-ป6 ตั้งแต่วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2558 - 6/11/2558
พิธีเปิดห้องเรียนต้นแบบภาษาต่างประเทศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 - 2/11/2558
พิธีเปิดห้องเรียนต้นแบบภาษาต่างประเทศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 - 2/11/2558
กิจกรรมEnglish day วันHalloween จัดขึ้นวันที่ 30 ตุลาคม 2558 - 1/11/2558
กิจกรรมอบรมครูระดับอนุบาลโรงเรียนในเครือสังฆมณฑล วันที่ 12-13 ตุลาคม 2558 - 13/10/2558
พิธีสวดสายประคำโรงเรียน วันที่ 2 ตุลาคม 2558 - 5/11/2558
กิจกรรมฉลองศาสนนามซิสเตอร์ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 5/11/2558
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 8-10 ตุลาคม 2558 - 11/10/2558
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี.4-ป.5 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2558 - 11/10/2558
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดป.1-ป.3 วันที่ 3 ตุลาคม 2558 - 11/10/2558
กิจกรรมกีฬาภายใน วันที่ 2-4 กันยายน 2558 - 11/9/2558
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม วันที่18-20สิงหาคม 2558 - 3/9/2558
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่18-20สิงหาคม 2558 - 3/9/2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 - 13/8/2558
กิจกรรมวันภาษาไทยการแสดงจำอวดหน้าม่าน วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมเข้าประจำกองลูกเสือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมEnglish day ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมครูปลูกปัญญาชั้นป.2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมครูปลูกปัญญาชั้นป.4 วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมครูปลูกปัญญาชั้นป.1-ป.3 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2558 - 3/8/2558
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมพิธีฉลองศาสนนามคุณพ่อผู้บริหาร(นักบุญเปโตร) วันที่ 29 มิถุนายน 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด จัดขึ้นวันที่ 26 มิถุนายน 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมมอบรางวัลวันสุนทรภู่ จัดขึ้นวันที่ 26 มิถุนายน 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และเปิดการเรียนธรรมศึกษา จัดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมพิธีไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา จัดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมพิธีไหว้ครูระดับประถมศึกษา จัดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมการแสดงวันสุนทรภู่ จัดขึ้นวันที่ 23 มิถุนายน 2558 - 2/7/2558
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 18 มิถุนายน 2558 - 19/6/2558
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 - 1/6/2558
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 - 29/5/2558
กิจกรรมส่งความสุขวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อธาดา พลอยจินดา - 19/5/2558
อ่านต่อทั้งหมด...โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษารอบสาม
(พ.ศ.2554-2558)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย
และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ดูรายงาน คลิกที่นี่

รางวัลการแข่งขันเทควันโดเพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 6 วันที่ 31 ตุลาคม 2558
รางวัลการแข่งขันเทควันโดเพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 6 วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเชาวชนจังหวัดราชบุรีเข้าคัดเลือกในระดับภาค
การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬา จ.สิงห์บุรี
รางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมของสโมสรไลออน ภาค 310Dจ.ราชบุรีวันที่ 18 มกราคม 2557
การประกวดภาพวาดโปสเตอร์ของสโมสรไลออนภาค310D จ.ราชบุรี
เกียรติบัตรผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ของศูนย์คริสตศาสนธรรมเขตราชบุรี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2556
รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 วันที่ 24-26 ธันวาคม 2556
รางวัลประกวดภาพศิลปะ โครงการศิลปะเด็กและเยาวชนครั้งที่14
การแข่งขันเทควันโด คัดตัวแทนประจำเขตการศึกษา เขต 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 จ.กาญจนบุรี
การแข่งขันกีฬาเทควันโดโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 จ.อ่างทอง
รางวัลการแข่งขันภายในเนื่องในวันลอยกระทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
รางวัลแข่งขันเทควันโด ณ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
รางวัลแข่งขันเทควันโด รายการ เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กันยายน 2556
รางวัลแข่งขันดนตรีเพื่อเยาวชน ประเภทวงดนตรีสากล วันที่ 20 กันยายน 2556
การแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ ชื่อรายการ ไทเกอร์ไทย ซองคิยอง คัพ ครั้งที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2556 และ การแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ ชื่อรายการ เทควันโดชิงแชมป์ดาวรุ่งภาคกลาง จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2556
12345

 โรงเรียนในเครือ

Link หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คุรุสภา
สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สนง.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สนง.จัดการศึกษาทั่วไป 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192, 032-371041, 034-566611
โทรสาร 032-371296

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com