ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
กำเนิดและพัฒนาการ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เกียรติภูมิธีรศาสตร์
เครื่องแบบนักเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล

คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน
ครูสายสนับสนุนการสอน

คุณครูระดับอนุบาล
กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

สโมสรลีโอบ้านโป่ง


กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนม.3รุ่น40
วันที่ 8-9 มีนาคม 57

กิจกรรมวันน้องส่งพี่ ม.3
วันที่ 7 มีนาคม 57

กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 57

กิจกรรมวันเปิดห้องเรียน
สู่โลกกว้างทางวิชาการ
วันที่ 17 มกราคม 57

กิจกรรมสังสรรค์ครอบครัว
ธีรศาสตร์เนื่องในวันปีใหม่
วันที่ 10 มกราคม 57

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 10 มกราคม 57            
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้ศึกษาต่อในโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ new!! - 28/3/2557
ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจาปีการศึกษา 2557 new!! - 24/3/2557
ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ เรื่อง การดาเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย new!! - 24/3/2557
ประกาศรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านใน new!! - 7/11/2556
ประกาศกำหนดการ ทัศนศึกษาโรงเรียนธีรศาสตร์ ปีการศึกษา ระดับชั้น ป.1-ม.3 - 15/10/2556
ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียน - 19/5/2555
 อ่านต่อทั้งหมด...


   กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนม.3 รุ่น 40 วันที่ 8-9 มีนาคม 2556

   ณ ค่ายลูกเสือนรสิงห์ ไข่มุกอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โดย admin   วันที่ 12/3/2557
 
กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนม.3 รุ่น 40 วันที่ 8-9 มีนาคม 2556 new!! - 12/3/2557
กิจกรรมวันน้องส่งพี่ม.3 วันที่ 7 มีนาคม 2556 new!! - 12/3/2557
กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 new!! - 19/2/2557
กิจกรรมวันเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างทางวิชาการ ระดับประถม-มัธยม วันที่ 17 มกราคม 2557 new!! - 22/1/2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2557 new!! - 22/1/2557
กิจกรรมวันคริสต์มาส ส่งความสุขชุมชน วันที่ 21 ธันวาคม 2556 - 9/1/2557
กิจกรรมวันรื่นเริง วันที่ 20 ธันวาคม 2556 - 9/1/2557
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้น ป.6 วันที่ 6-8 ธันวาคม 2556 - 11/12/2556
กิจกรรมวันพ่อ ระดับประถม-มัธยม วันที่ 4 ธันวาคม 2556 - 6/12/2556
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้น ป.4-5 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2556 - 6/12/2556
ค่ายลูกเสือยุวกาชาด ชั้น ป.3 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 - 20/11/2556
ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ป.1-2 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 - 19/11/2556
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้น ม.1-ม.3 วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2556 - 18/11/2556
พิธีมิสซาขอบพระคุณอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่มีพระคุณต่อโรงเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 6/11/2556
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 - 5/11/2556
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.4 - ป.6 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.กาญจนบุรี วันที่ 29-31ตุลาคม 2556 - 4/11/2556
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.1 - ป.3 ณ เดอะซินเนอรี่ วินเทจฟาร์ม + นิวแลนด์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วันที่ 29-31ตุลาคม 2556 - 4/11/2556
งานกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกม ครั้งที 38 วันที่ 4-6 กันยายน 2556 - 6/9/2556
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 - 17/8/2556
วันภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นม.2-3 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 - 17/8/2556
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับประถม-มัธยม วันที่ 9 สิงหาคม 2556 - 10/8/2556
กิจกรรม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 8 สิงหาคม 2556 - 9/8/2556
กิจกรรม ASEAN DAY วันอาเซียน 8 สิงหาคม 2556 - 8/8/2556
วันภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 - 7/8/2556
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 - 19/7/2556
ค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ วันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2556 - 9/7/2556
พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 1/7/2556
ฉลองศาสนนามเปโตร คุณพ่อธาดา พลอยจินดา วันที่ 28 มิถุนายน 2556 - 28/6/2556
กิจกรรมวันสุนทรภู่ "เชิดชูครูกลอนสุนทรภู่" วันที่ 26 มิถุนายน 2556 - 28/6/2556
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2556 - 28/6/2556
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 - 21/6/2556
พิธีไหว้ครูระดับมัธยม ปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 - 21/6/2556
พิธีไหว้ครูระดับประถม ปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 - 21/6/2556
บรรยากาศนักเรียนทำพานไหว้ครู วันที่ 19 มิถุนายน 2556 - 20/6/2556
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 มิถุนายน 2556 - 16/6/2556
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 - 1/6/2556
ค่ายปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 - 29/5/2556
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 - 23/5/2556
ส่งความสุขคุณพ่อโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 19 พฤษภาคม - 20/5/2556
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 รุ่น 39 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2556 - 28/2/2556
กิจกรรม วันแห่งความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2555 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 - 15/2/2556
กิจกรรม วันเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างทางวิชาการ วันที่ 11 มกราคม 2556 - 14/1/2556
กิจกรรม ค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 6 มกราคม 2556 - 8/1/2556
อ่านต่อทั้งหมด...


โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษารอบสาม
(พ.ศ.2554-2558)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย
และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ดูรายงาน คลิกที่นี่

เกียรติบัตรผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ของศูนย์คริสตศาสนธรรมเขตราชบุรี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2556
เกียรติบัตรผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ของศูนย์คริสตศาสนธรรมเขตราชบุรี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2556
รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 วันที่ 24-26 ธันวาคม 2556
รางวัลประกวดภาพศิลปะ โครงการศิลปะเด็กและเยาวชนครั้งที่14
การแข่งขันเทควันโด คัดตัวแทนประจำเขตการศึกษา เขต 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 จ.กาญจนบุรี
การแข่งขันกีฬาเทควันโดโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 จ.อ่างทอง
รางวัลการแข่งขันภายในเนื่องในวันลอยกระทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
รางวัลแข่งขันเทควันโด ณ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
รางวัลแข่งขันเทควันโด รายการ เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กันยายน 2556
รางวัลแข่งขันดนตรีเพื่อเยาวชน ประเภทวงดนตรีสากล วันที่ 20 กันยายน 2556
การแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ ชื่อรายการ ไทเกอร์ไทย ซองคิยอง คัพ ครั้งที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2556 และ การแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ ชื่อรายการ เทควันโดชิงแชมป์ดาวรุ่งภาคกลาง จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2556
การแข่งขันงานมหกรรม 9 SCI 2013 วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา
การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
รางวัลการแข่งขันเทควันโดสปอตฮีโร่สมุทรปราการ วันที่ 22 มิถุนายน2556 และ KASETSART UNIVERSITY ในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2556
รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่13-15มิถุนายน2556
รางวัลแข่งขันเทควันโด จ.ราชบุรีและอยุธยา วันที่ 27 เมษายน และ 4 พฤษภาคม 2556
1234

 โรงเรียนในเครือ

Link หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คุรุสภา
สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สนง.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สนง.จัดการศึกษาทั่วไป 
 
 


 โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192, 032-371041, 034-566611
โทรสาร 032-371296

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com