<

ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เกียรติภูมิธีรศาสตร์
เครื่องแบบนักเรียน
คู่มือนักเรียน-อนุบาล
คู่มือนักเรียน-ประถม-มัธยม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล

คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน
ครูสายสนับสนุนการสอน

คุณครูระดับอนุบาล
กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม(พ.ศ.2554-2558)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย
และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ดูรายงาน คลิกที่นี่ 


เดือนพฤษภาคม
9-10 พฤษภาคม 59 : ครูอบรมพัฒนาครู เรื่อง จิตตปัญญาศึกษา โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
16 พฤษภาคม 59 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ แข่งขัน9-19 มีนาคม 59
13 พฤษภาคม 59 : อบรมพัฒนาครู เรื่อง ครูคือกระจกเงาแห่งเมตตา โดย ผศ.ดร.ไพยง มนิราช
19 พฤษภาคม 59 : กิจกรรมวันวิสาขบูชารมวันวิสาขบูชา
30 พฤษภาคม 59 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
31 พฤษภาคม 59 : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกงดสูบบุหรี่โลก
เดือนมิถุนายน
4 มิถุนายน 59 : ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถม-มัธยม
6 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา เทควันโดเมืองกาญโอเพ่น แข่งขันเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 59
6 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเยาวชนต่อต้านยาเสพติด นครสวรรค์-ตาคลี เซอร์คิด
6 มิถุนายน 59 : จับสลากเลือกสี กีฬาภายใน
9 มิถุนายน 59 : หาเสียงและเลือกตั้งสภานักเรียน
9 มิถุนายน 59 : ให้ความรู้เรื่องวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น
13 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลเทควันโดราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 6 แข่งขันวันที่ 30 เมษายน 59
14 มิถุนายน 59 : มอบป้ายชื่อแต่งตั้งสภานักเรียน
14 มิถุนายน 59 : ประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1
15 มิถุนายน 59 ประกวดทำพานไหว้ครู
16 มิถุนายน 59 : พิธีไหว้ครูระดับประถม
16 มิถุนายน 59 : พิธีไหว้ครูระดับมัธยม
16 มิถุนายน 59 : พิธีเปิดการเรียนธรรมศึกษา
มิถุนายน 59 : งานเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
21 มิถุนายน 59 : ประชุมผู้ประกอบการ รถรับ-ส่งนักเรียน
21 มิถุนายน 59 : กิจกรรมenglish day บูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย
22 มิถุนายน 59 :ทดสอบความสามารถการอ่านออกเสียงภาษาไทย ครั้งที่ 1
22 มิถุนายน 59 : กิจกรรมenglish dayบูรณาการกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
23 มิถุนายน 59 : กิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
24 มิถุนายน 59 : กิจกรรม 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
27 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
25-26 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพต้านยาเสพติด
29 มิถุนายน 59 : ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร คุณพ่อธาดา พลอยจินดา
เดือนกรกฎาคม
1 กรกฎาคม 59 : วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติพิธีสวนสนาม
9 กรกฎาคม 59 : อบรมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
11-13 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
11-13 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมปฏิบัติธรรม ชั้น ป.1-ม.3
14 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
15 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ณ วัดดอนขมิ้น
21 กรกฎาคม 59 :พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
22 กรกฎาคม 59 :กระแสเรียก
21 กรกฎาคม 59 :เจ้าหน้าที่มาพ่นยาไล่ยุง
6 สัปดาห์ประชามติ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การมีส่วนร่วมออกเสียงประชามติ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192, 032-371041, 034-566611
โทรสาร 032-371296

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com